Security check-ups

  1. Home
  2. Security check-ups

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker, zeker na de komst van de AVG/GDPR. De verschillende vormen van cybercrime kunnen uw onderneming financi?le schade of verlies van data opleveren. Uw zakelijke bestanden op de cloud of lokaal dienen de juiste bescherming hierop tegen te hebben.

Het actief omgaan met informatiebeveiliging begint bij het verkrijgen en houden van inzicht. SCYL kan u hiermee helpen door security check-ups uit te voeren. De check-ups hebben als hoofddoel om u een overzicht vanuit een specifieke invalshoek te geven. Wij kunnen dit op de volgende drie omgevingen voor u doen:

  1. Uw netwerkomgeving
  2. Uw cloud-omgeving
  3. Uw mobiele omgeving

Security check-ups voor uw netwerkomgeving?

Uw interne netwerk wordt gescand met behulp van diverse software tools. Met behulp van deze tools worden, per machine, bereikbare netwerkservices in beeld gebracht. Aan de hand van de gevonden services worden de mogelijke problemen en bedreigingen in kaart gebracht.

Met de externe scan wordt een beeld verkregen van de mate van ongeautoriseerde toegang tot uw netwerk. Na formele toestemming (NDA) van uw organisatie zullen onze beveiligingsspecialisten zich op een ethisch verantwoorde wijze trachten logische toegang te verschaffen tot uw netwerk. De externe scan geeft u een goed beeld van de kwetsbaarheid van uw organisatie voor hackpogingen van buitenaf. Naar aanleiding van de bevindingen van de beveiligingsspecialisten zal een aanbeveling van prioriteiten worden opgesteld.

Security check-ups voor cloud-omgeving

Uw Cloud omgeving(en) wordt gescand met behulp van diverse software tools. Met behulp van deze tools worden per cloud service uw omgeving in beeld gebracht. Aan de hand van de gevonden services worden de mogelijke problemen en bedreigingen in kaart gebracht.

Security check-ups voor mobiele omgeving

Uw mobiele telefoon omgeving wordt gescand met behulp van diverse software tools. Met behulp van deze tools worden per mobiele telefoon de mogelijke hackpogingen in beeld gebracht. Aan de hand van gevonden hackpogingen worden de mogelijke problemen en dreigingen in beeld gebracht.

Menu